Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane poniżej adresy Sprzedawcy:

Pisemnie pod adres Sprzedawcy: Polskie Kliniki Osteoporozy ul. Bohaterów Warszawy 27, 48- 300 Nysa.

Drogą elektroniczną e-mail Sprzedawcy: aspen@pkost.pl.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis niezgodności Produktu z Umową, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z niezgodnością  Produktu z Umową Klient może skorzystać z wzorcowego formularza reklamacji udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.