Kontakt ze Sklepem 

1. Adres Sprzedawcy: Polskie Kliniki Osteoporozy ul. Bohaterów Warszawy 27, 48- 300 Nysa. 

2. Adres e-mail Sprzedawcy: esklep@pkost.pl

3. Numer telefonu Sprzedawcy: 77 544 42 00

4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. 

5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00-16:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze.